Tấm ốp nhôm SOLID là gì?

8a77e44ef870382e6161

Tấm ốp nhôm solid là tấm hợp kim nhôm nguyên khối được gia công theo các hình dạng, kích thước khác nhau đáp ứng các yêu cầu cao về kiến trúc.
Đặc điểm: 
+ Màu sắc đa dạng, đáp ứng mọi cho nhu cầu lựa chọn của khách hàng
+ Trọng lượng nhẹ, độ bền cao.
+ Dễ lắp, dễ tạo hình theo kiến trúc như các góc cạnh, đường cong và các hình dạng phức tạp khác.
+ Dễ dàng vệ sinh và bảo trì .

iHiuHcgghHvqKRO4wJwwjihXxRuEpADL N4xYPMXbTBc2jyBHR6ArJQhyQpE HOOW46NHh362lYNt03Ny8CcSM8GWa430PeC5Az D5xsNgFPzKqEaj244 G7jcFCz0CBYdIvE9mpxx6O7AD3DF0W1ppcEEF6pCsNoz2eqa19PWmbDyS68 lxI8pTstunM6cf0QrlMfQ rxDNxlnmwXbKWPGQDHwx9wExK09VBQOg vCeQalFFJffXGQVEjStdR2PZT6l4n3ODryUJzI30pU62beL XFHDzo7DCtSRxispxD8TUFJcxzGtaakmivN59ou NkSDhCsHgCvEpIh7NeuQbyH2sBmICMpdbh 7PXv1XJIuZHDUzEe4oAyUKpd7BTMT1jwslyXotA48aJytX1SqpDWfqgy56UmIkopuDsLc7y WmAQLR1Zo2XOe8yjkuZwSvd6Wh9H8XIeYkMC5OC0w5a5w9KlFd4dgQGIEhVWmbIb dxP0EpzTN6O6L0f8gOP5jCSYg6SkSIGKr2n551GJYRkM21AXyWUCL8vdQztYZR4eUDtWZLqHvMdhJbGxD0zt 4QTUOrX3kowPPQttbnPQPHcL3MJxGU0Fw9iVUJjNxo2Y58D3r2U aGqMyxq1eBu0z5LUWxAWXrEnaOeQUNeKNJuoFl3d1wmx dlYPEl1dYOYfMgl4SR6VsxXJA8Uzp9Dt3IJy y1QbJYF7o lG7hbieP5C5ied4HAddKXwCLRmMCKFdQ7jRiPP x6NDbsPrUzRrh7LfRlRQ y0IkpMjbIYHbRz5dIQEv94OYx9jzdpqTqC9Eq8eZm8Uur0U7O3WglT88sY0isGYLvBTMoqB3mKxitKUyfw9Nyi88cCA F5 rAE9npbCL62XkDZ8xHTaEwqybPZJJqxMwxe9Knqz7IURbfVE94pVX991SPrZrMy=w1280 h960 no?authuser=065UdFhsR J8vaYnz2UCE0IEyWoQHTyRI 2vi3YyA3zSOXw J2kISApCi0bI2hkP51H9z4K9UlFrVRH KaiRV25 oNS27IN5Wek qpQJWOsTUfiSOdIEKZYn2AiIzpbOg6MvIgge9b68CHyzdM2frokobPaPFGk jA9aZJ5O8sD8 s9m300pDoaqS Tsp38RFH g9 TIlpD7F9b28FdruiQwOV4xJgONYWFrxFpa xvBiENVhgo50UqT6CfoxicwQiWaJnJRtJNPicJz6Xv3wwEkMDPuX1g7bW0Z7iswhE xUhz6wQFalyEUAWo6lPNGubyHqc9MPaTk24JREUhTaCXAep58JRgu4DVuNhso58Mi5uufPiYRIadx1OVJFnG69AxvqOtl7DrtRrxwRwGRoijCWhUP5ZwKoMGvWtOySKrpDhVHdJ9YNDR5IeY zDaZVxOaiEH8gMhBBq8VUQQ2v5kFIn dFz2L poj6ITYebfZUSn9XqKMGwCCmZ4G6W 8uVkGhzfcft0LaDAO1ObgqF3ZHvGJdZhS7eNF9nXevcRuFrsmN24f4bLSBFsToiqtz3bVBmeqN9ei4Zpu kSq3scLokv ZTCWBRswaekmPSg2pGFN3zBnHuLDXbfyBesdTUfGAacqzh5cK1q6UX5x7C QAFDk753u6h4xUmspoIif4jLQGJSNxgnT8pgYI nxP0Uwrc6zjzXJrlBivAYXqkYeuan2xd8f7A1ZhTxiek251FisYdPWw7tnteiUIqp5eWfcqCX8C4AKk5peFFxvIuH7vVG05MPFEC9K0kynUwnjY9ym xX58ZfXypDqajYYD6AAukFVdI8GY07nigFyf6CbKhtSkTwhrtehkM9c12uGvH9MsYX7yL8QEvoa0bM5OeMwnxaXUE7DErjkbMULwrNpE kxRYfpRHQLqgKbBJ99l=w1282 h961 no?authuser=0

Đặc điểm Tấm ốp nhôm mặt dựng – Facade aluminum cladding

Sản phẩm được tạo hình gia công sản xuất theo thiết kế tại nhà máy và theo từng Module và đặc điểm của từng dự án, sản phẩm dễ dàng thi công lắp đặt, không yêu cầu dụng cụ máy móc phức tạp.

Sản phẩm có độ ổn định cao, hoàn toàn chống cháy và chống nước, không bị oxy hóa, hoàn toàn loại bỏ yếu tố xâm thực của môi trường.

1vOi fUz zcImRaiwk1rwF 0ebPS6wXqFJRYFXuvREajterzTiaRvuNLtjmOEMqbd cAgIOS7IjITACZVD MlTKw1jGmj8sFK6RmnN7RIEGIsGMZNJjL vi6PUJOWqhhjNt1EkswN7vcO8ZaEavbh2okVZ MFX7KCJ3FdKJb1TEYPda z2HlHrqonmq0auMnhQZHaPG Tyf3PRo5hPa T8HwQQr4cMnmMhTf idBk 2iex0fcocJBvyIxzhXRMjWAC Fj yiYJRusnEaagFAMFObv zrhEKOVvAMJS76Tu4wuI0sPfU pNQTNythTguF2Gf0ArIwmqFXQbZfv7Ai9cuL9ReskZDPUlR2k6wgnLQVObesmQj4Ke3rvLP1H3J2QvmHsYDfge3wbrICjTLWh8I7sOQ70E5f 6zt6kPlHWZpd4NvfLBGtcBC34XNDQi7Q6ZQmZwT30K7UAbMT6mJs7 VOAismZI87HCQUNVw8RILqzfMHp97Cgh51M1NvxrtZXbierBUVn3ImZDmQVaDcrxydFUAXEf ASBqQZ1DrvOeoxJt01KPYCjDGw6Z2bYirgOSj8r05 KVJgj3PxZ0CLg3Sfb1xbqLv1YmNcUNS0PE2mgvN OEyXbiG0q2 bwaDulbal Lbz7bB0qVaxbckNN7hWK9Srm9KK q9dlv4gR GW2wcxWC F zv3IcHyt yz0frtEC9 9dKv3QafVelBEOf0zx1zr3MIDIPLIeuIuiS2v6m7Qsu4edM0kTPRgtFrLYvqzo9PnFw7Y9BzL vn eBd H6fHujnhi0UvGHI9eBA2KoHPnsV5DEr rKPbIUk9hIvHT9zefBTTQ5yDNtc9lJ0V SkpeXXh8ipNa2ex0jddvgprD278JobvP65TA0OwKNRCi4FTH8mjXD1GOQcJ2lKO9Wp8GvvBM1u5ohDH=w1282 h961 no?authuser=03ZwEdcDZ4xMggSTEThS8EL4ZocK3T sjkbOWlVcwVJsVjJyDXjArBB5oyVt 0 0QZxVbpmh9BOOt5bIRIRYHb7moYH5 ZnJ4YjMo3GJhx44Ecu5RXwE23 nDlzSqzfqRdmCn1z6M DIiykqBxm6sWgFuJ4qEdlZXpYSUYhOFKFF8v2MVmSCelfcVvWXZv7oW1nljyE1BHNRohsmgXPw wGxAl82z8W9LySGOZouSDb2vvHA M Og1HKjruIFGv74kUoh9sGu1vcyMl6KzUVa1ak3efMMsQQzn4XqPeNpCJr 3 DMRMIgiZhc8IMaKMEfuhqJS4 swM4GLI2Z6gM2aP9P m2ZrTVSIIazvZ2F71nVCoasDCAaPHlZgm psqER9PorAlAwYzrc1lT6excmNH92XYkKA42 Vv cT 8YUWbhSYrmImsXG8gkMOQlmLf8VtydMvpI5Fqj UK2axp4ZBIqR cUVGHGTDoH2bX2gP9 DB5HZkB5Sszh x zZg 3gaoDJtotPvGYhRrIAdhFHPdv yp0fIXs4l1k3gL38IP3HdZFl6SwU6SKfS7ty7LWVnvxP2DyqwZxmkzcbcplztuoFD P9VMZBVxbPunqLEF6YHH1PPVJisapVaWMH4uOMP4xW 3PzL3K53GgNycZzKyhZzJ8mNlFuYIPDe o2 E83 EUcx1EyBBRW5o6eGBe1aEXltC rATv3zwK JFhPdHMeemtkCCA1rD9AICYMzYhVPnqn8QKszWPcTtl3ig2mzuzRfIX4rDOECY3XAiCZuOPa2aRZX2DHGczAotEGG mC BaPOvtspwwxz uoYFt9adOS5S2d9gm x5BkIjV2kUrT7mi3y J90dTIEhamCbUMszuqkDPh0xgOhDuiIA02s7rDGtcYBjT2OQsAoiKvtmZlqOWddi0snCZh23fxkeP=w1282 h961 no?authuser=0

Kết luận: Về cơ bản tấm Solid giống Facade nhưng chúng ta có thể gọi cả hai tên đều được.

Để được báo giá tư vấn về các dịch vụ tấm ốp nhôm solid hoặc tấm ốp nhôm Facade quý khách liên hệ hotline hoặc văn phòng giao dịch.

Văn Phòng giao dịch

Địa chỉ: LK106.No3 Khu Dịch Vụ Cây Quýt, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội

 Nhà máy 1

KCN Phố Nối Á, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam

 Nhà máy 2

KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
Contact Me on Zalo